مشاهده همه 9 نتیجه

اسلش جین

🔖برند:لوپیلو
🔖محصول:المان
🔖قیمت کیلو: 200.000 ت
🔖سود پک: 1.000.000 ت
🔖وزن هربسته: 5KG

لگ بچگانه

🔖برند: s,Oliver ,c&a,h&m
🔖محصول:اروپا
🔖قیمت هرپک: 1.600.000 ت
🔖سود دهی: 1.500.000 ت
🔖تعداد تیکه: 50عدد

میکس بادی بچگانه

🔖برند: ovs,ergee
🔖محصول:ایتالیا,فرانسه
🔖قیمت هرپک: 1.150.000 ت
🔖سود دهی: 1.000.000 ت
🔖تعداد هرپک: 50عدد

میکس جوراب بچگانه

🔖برند: لوپیلو و پپرتس
🔖محصول:آلمان
🔖قیمت کیلو: 240.000 ت
🔖سود پک: 1.200.000 ت
🔖وزن هربسته: 6Kg