مشاهده همه 7 نتیجه

اسلش زنانه

🔖برند: اسمارا
🔖محصول:آلمان
🔖قیمت کیلو: 190.000 ت
🔖سود پک: 2.000.000 ت
🔖وزن هربسته: 10Kg

لگ بچگانه

🔖برند: s,Oliver ,c&a,h&m
🔖محصول:اروپا
🔖قیمت هرپک: 1.600.000 ت
🔖سود دهی: 1.500.000 ت
🔖تعداد تیکه: 50عدد

میکس پیراهن H&M

🔖برند: H&m
🔖محصول:سوید
🔖قیمت عدد: 95.000 ت
🔖سود دهی: 3.500.000 ت
🔖تعداد هر پک: 50عدد

میکس زنانه

🔖برند:Esmara
🔖محصول:المان
🔖قیمت کیلو: 185.000 ت
🔖سود پک: 1.300.000 ت
🔖وزن هربسته: 10Kg

میکس زنانه

🔖برند: H&m
🔖محصول:سوید
🔖قیمت کیلو: 195.000 ت
🔖سود پک: 3.000.000 ت
🔖وزن هربسته: 20Kg

میکس شلوار جین زنانه

🔖برند: اسمارا
🔖محصول:المان
🔖قیمت کیلو: 180.000 ت
🔖سود پک: 2.000.000 ت
🔖وزن هربسته: 12Kg

نیم تنه برند ورزشی

🔖برند: بروکس
🔖محصول:آمریکا
🔖قیمت هرپک: 1.950.000 ت
🔖سود دهی: 1.350.000 ت
🔖تعداد تیکه: 30عدد